A Parlament elhalasztotta a Frontex uniós határvédelmi ügynökség 2020. évi elszámolásának jóváhagyását

Európa

A Parlament a legtöbb uniós szerv 2020-as elszámolását jóváhagyta, ez alól kivétel a Frontex, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Tanács.

  • Az OLAF vizsgálat elérhetővé válásáig halasztották el a határ- és parti őrség elszámolásának jóváhagyását
  • További szabályokra van szükség ahhoz, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrásainak megfelelő felhasználását garantálni lehessen

A Parlament kézfeltartásos szavazás mellett úgy döntött, hogy visszatartja az Unió határvédelmi ügynöksége, a Frontex 2020-as  zárszámadása jóváhagyását.

A képviselők a halasztás okaként a 492 szavazattal, 145 ellenszavazat és nyolc tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban többek között azt említették, hogy az ügynökség nem teljesítette az előző parlamenti mentesítési jelentésben megfogalmazott elvárásokat. Emellett hivatkoztak arra az alapvető jogok megsértésével, többek között migránsok kitoloncolásával kapcsolatos vizsgálatra, amelyet az Unió csalásellenes hivatala, az OLAF végzett. A képviselők rámutatnak: még nem látták az OLAF teljes jelentését, ezért nem tudnak érdemi döntést hozni a Frontex zárszámadásáról.

Tomáš Zdechovský (EPP, Csehország) Frontex-jelentéstevő szerint „a Frontex nehéz körülmények között dolgozik, és kiterjesztett hatáskörei miatt még nagyobb lett az igény a szervezet hatékony irányítására és szélesebb körű felelősségre vonhatóságára. Bár tavaly volt némi előrelépés az ügynökségnél, még mindig nincs elegendő információ a kezünkben ahhoz, hogy megalapozottan dönthessünk a mentesítés megadásáról. Ezért idén őszre halasztjuk a döntést.”

Bizottsági kiadások: a Covid első éve

A Parlament jóváhagyta a 2020-as bizottsági költségvetés zárszámadását. A Bizottság kezeli az uniós költségvetés oroszlánrészét, amely 2020-ban 173,3 milliárd eurót tett ki.

A Bizottság mentesítéséért felelős jelentéstevő, Oliver Chastel (Renew Europe, Belgium) felszólalása itt tekinthető meg.

A döntést kísérő, 451 szavazattal, 175 ellenszavazat és 17 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban a képviselők megjegyzik, hogy 2020-ban az Unió 34,2 milliárd eurót szánt a Covid19-járvánnyal kapcsolatos lépésekre, és a járvány kezeléséhez szükséges likviditás biztosítása érdekében lazított az uniós források elköltésére vonatkozó szabályokon. Ezzel ugyanakkor megnőtt annak a veszélye, hogy átláthatatlan módon, nem megfelelő célra vagy csalással költik el a pénzeket. Egyes egészségügyi és egészségvédelmi berendezések esetében és hamis oltóanyaggal kapcsolatos beszerzéseknél már észlelték is bűnözői csoportok működését.

A képviselők a helyreállítási és rezilienciaépítési források felhasználása hatékonyságának mérésére a kockázatokat felmérő vizsgálatokat és egy eredménytáblázatot kérnek, amelytől azt várják, hogy általuk visszaszorul a források nem megfelelő felhasználásának kockázata.

Megismétlik a kötelező egységes jelentéstételi és figyelemmel kísérési rendszerre vonatkozó korábbi kérésüket. A Parlament szerint ezt a rendszert a források nem megfelelő felhasználása, a csalások, az érdekellentétek, a többszörös támogatás és más rendszerszintű problémák kiküszöbölése érdekében minden uniós program végső kedvezményezettjére ki kellene terjeszteni.  A képviselők emellett az összes program minden végső kedvezményezettját tartalmazó, egységes adatbázis felállítását is szorgalmazzák.

A többi uniós intézmény

A Parlament 429 szavazattal, 158 ellenszavazat és 46 tartózkodás mellett az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elszámolásának elhalasztása mellett döntött. Ennek okaként egy pszichológiai zaklatási ügyet lezáró döntés késedelmes végrehajtását, és két másik, még mindig függőben lévő, komoly hivatali kötelességszedési ügyet jelölték meg.

Az együttműködés hiánya miatt a Parlament idén is elhalasztotta a Tanács 2020-es elszámolásának mentesítését, ahogy azt már az előző tíz évben is tette.

A Parlament az összes többi intézmény, testület és ügynökség 2020-as zárszámadását elfogadta. A szavazási eredmények itt tekinthetők meg.

A vita magyar felszólalója

Deutsch Tamás (független)

A következő lépések

Azok a szervezetek, amelyek mentesítését a Parlament elhalasztotta, most további információt bocsáthatnak a Parlament rendelkezésére és kezelhetik a felmerült problémákat. Ügyükben a végső döntés a szeptemberi vagy októberi plenáris ülésen születik majd.

Háttér

A mentesítési eljárás a Parlament leghatékonyabb eszköze annak ellenőrzésére, hogy a tagállamok hogyan költik el a közpénzeket és hogyan valósulnak meg az uniós projektek. Az uniós intézmények és ügynökségek éves elszámolásának jóváhagyása a Parlament hatásköre. A mentesítési döntéseket minden évben  május 15-ig kell meghoznia.