Európa tanács

Az Európa Tanács szerint Magyarországnak tovább kell javítania az emberkereskedelem áldozatainak segítésén

Európa

Az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezmény végrehajtásában előrelépések történtek Magyarországon, azonban a hatóságoknak további lépéseket kell tenniük az áldozatoknak nyújtott segítség javítására – közölte a strasbourgi székhelyű, 46 tagot számláló Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépéssel foglalkozó szakértői csoportja (GRETA) hétfőn.

A jelentés szerint a magyar hatóságoknak biztosítaniuk kell az emberkereskedelem áldozatainak jobb hozzáférését a jogsegélyhez és kártérítéshez, valamint “meg kell erősíteniük a munkaerő-kizsákmányolás céljából történő emberkereskedelem elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket”.

Mint megállapították, az embercsempészet azonosított áldozatainak száma 754 volt Magyarországon 2019 és 2022 között, ami növekedést jelent az előző vizsgált időszak adataihoz képest. A legtöbb azonosított áldozat nő volt, valamint kiskorú, akik ellen a szexuális visszaélés volt a kizsákmányolás fő formája. Emellett a munkaerő-kizsákmányolás céljából történő emberkereskedelem is megnőtt – jegyezték meg.

A GRETA kiemelte: a magyarországi előrelépések közé tartozik az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló új nemzeti stratégia elfogadása, valamint a Legfőbb Ügyészség által kiadott, az embercsempészettel kapcsolatos ügyek felderítését és üldözését elősegítő iránymutatások.

A szakértői csoport üdvözölte a jogsegélytörvény módosításait, amelyek révén az embercsempészet áldozatai ingyenes jogi segítséghez juthatnak büntető-, polgári- és közigazgatási eljárásokban. A jelentés ugyanakkor megjegyezte, hogy a gyakorlatban az áldozatok korlátozottan férnek hozzá az ingyenes jogsegélyhez, és sürgették a magyar hatóságokat annak biztosítására, hogy az áldozatok korlátlanul jussanak hozzá az emberkereskedelemre szakosodott szaktudással rendelkező hivatásos ügyvédek ingyenes jogi szolgáltatásihoz.

A szakértők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az emberkereskedelem áldozatai közül csak néhány kapott kártérítést az elkövetőktől vagy az államtól. Ezzel kapcsolatban arra biztatták a magyar hatóságokat, hogy rendszeresen tájékoztassák az áldozatokat erről a jogukról, teljes mértékben kihasználva ezzel a bűncselekményből származó vagyon lefoglalására és elkobzására vonatkozó meglévő jogszabályokat.

A jelentésben megjegyezték, hogy az elmúlt években nőtt az embercsempészettel és a kapcsolódó bűncselekményekkel kapcsolatos vádemelések és elmarasztalások száma Magyarországon. Az emberkereskedelem elleni büntető igazságszolgáltatás során azonban számos hiányosság maradt fenn, ezért a szakértők úgy vélik, hogy a hatóságoknak gondoskodniuk kell a kizsákmányolás különböző formáira irányuló embercsempészettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a háztartási rabszolgasággal összefüggő esetek proaktív és azonnal kivizsgálásáról.

A GRETA üdvözölte a munkaerő-kölcsönző ügynökségek nyilvántartására és működésére vonatkozó szigorúbb szabályok elfogadását, ami – mint írták – megfelel az előzetes ajánlásoknak. Mindazonáltal úgy vélték, hogy a magyar hatóságoknak növelniük kell a munkaügyi felügyelők számát, előrelátó módon kell kivizsgálniuk a háztartási rabszolgasorba taszított személyeket érintő ügyeket, és erősíteniük kell a hivatalok közötti együttműködést a munka világában előforduló kizsákmányolási ügyek kivizsgálásának és üldözésének elősegítése céljából.

Üdvözölték azon törvénymódosítást is, amely kizárja a gyermekek szexuális szolgáltatások nyújtásáért való büntethetőségét, ugyanakkor sürgették a magyar hatóságokat, hogy fogadjanak el konkrét jogszabályi rendelkezést és iránymutatást arról is, hogy az emberkereskedelem áldozatai szintén nem büntethetők.

A jelentés szerint a szakértői csoportot aggasztja, hogy a bentlakásos intézményi ellátásban részesülő gyermekek körében nem sikerül minden esetben azonosítani az áldozatokat, annak ellenére, hogy körükben emelkedett a gyermekkereskedelem áldozatainak száma.

A GRETA továbbá sürgette a magyar hatóságokat, hogy az emberkereskedelem áldozatainak nyújtott segítség javítása céljából biztosítanak megfelelő finanszírozást a területen tevékenykedő civil szervezeteknek.

(MTI)