Kiosztották a Klebersberg Képzési Ösztöndíjakat

Egyetem

A tanár szakosok speciális ösztöndíját idén összesen 585 hallgató kapta meg, 20 százalékuk az Eötvös Loránd Tudományegyetem diákja. Az országos átlaghoz hasonlóan a nyertes pályázók több mint fele az ELTE-n is gyógypedagógia alapképzésben vesz részt.
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása. A pedagógushiány enyhítésére és az utánpótlás biztosítására 2013-ban indított speciális ösztöndíj egyre nagyobb sikernek örvend, minden évben jóval többen igénylik, és a kezdeti támogatásnak ma már ötszörösét fizeti ki az állam a tanárjelölteknek.

Az ösztöndíjra azok a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban lakóhellyel rendelkező, magyar anyanyelvű hallgatók pályázhatnak, akik egységes, osztatlan tanárképzésre vagy gyógypedagógia alapképzési szakra felvételt nyertek vagy már ilyen szakon tanulnak, és vállalják, hogy a szak elvégzése után az általuk kiválasztott három megye egyikében, a Klebelsberg Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartják. A következő tanévtől már a tanító alapszakos hallgatók számára is elérhető lesz a támogatás.

A tanár szakosok speciális ösztöndíjára fordított összeg két tanév alatt a duplájára nőtt, ma pedig már a 2013-as összeg ötszörösét fizetik ki.

Eddig összesen 3,6 milliárd forintot osztottak szét,

fejenként jelenleg félévente 125 ezer, 250 ezer vagy 375 ezer forintot kapnak a pályázók a választott szaktól, a felvételi eredménytől, illetve a tanulmányi átlagtól, további a későbbi munkavállalás helyszínéül választott régiótól függően.

A pályázat minden olyan egyetemen népszerű, ahol van pedagógusképzés, 16 különböző felsőoktatási intézmény, összesen 585 hallgatója nyújtott be igényt a támogatásra a mostani tanév első félévében. Rajtuk kívül még van 2180 már szerződéssel rendelkező ösztöndíjas. A legnagyobb létszámmal pályázók az előző tanévekhez hasonlóan most is az Eötvös Loránd Tudományegyetem diákjai közül kerülnek ki, az összes pályázó 20 százaléka ide jár. Kimondottan magas létszámmal jelentkeztek még az egri Eszterházy Károly Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem hallgatói.

2019 őszén a kiemelten támogatott szakok az informatikatanár, matematikatanár, testnevelő tanár, biológiatanár, fizikatanár, kémiatanár, technika, életvitel- és gyakorlattanár, természetismeret és környezettan tanár voltak.

A nyertes pályázók 59 százaléka gyógypedagógia alapképzésben vesz részt, 44,1 százaléka pedig osztatlan tanárképzésben tanul. 11 fő kapta a legkisebb összeget, 290-en 250 ezer, 284-en pedig 375 ezer forintos támogatáshoz jutottak.